Kategori: Nyheter

Disse får støtte av UNESCO-kommisjonen i 2024

Det kom inn rekordmange søknader av god kvalitet til Den norske UNESCO-kommisjonens tilskuddsordning for 2024 – langt flere enn det kommisjonen hadde anledning til å støtte. Til sammen kom det inn 112 søknader i 2024, en stor oppgang fra 66 i 2023. Samlet søknadssum var på litt over 24,4 millioner kroner, og tilskuddsbeløpet som skulle…

USA gjeninntrer i UNESCO

Gledelige nyheter, sier leder for den norske UNESCO-kommisjonen Rebekka Borsch Mandag 12. juni annonserte UNESCOs generaldirektør Audrey Azolay at USA offisielt har bestemt seg for å gjeninntre som medlem av UNESCO, etter at de trakk seg fra organisasjonen i 2017. UNESCOs 193 medlemsland møttes 29. og 30. juni til en ekstraordinær sesjon av generalkonferansen og…

Oppfølging av Fosendommen og Det internasjonale tiåret for urfolksspråk

UNESCO-kommisjonen er bindeleddet mellom UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur) og det norske samfunnet. Kommisjonen ønsker å påpeke at Norge har særlige forpliktelser når det gjelder ivaretakelse av urfolks kultur. Høyesterett i Storkammer konkluderte i 2021 enstemmig at utbyggingen av vindturbinanlegget på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse og at konsesjonen som staten…

Disse får støtte av UNESCO-kommisjonen i 2023

Det kom inn mange søknader av høy kvalitet til Den norske UNESCO-kommisjonens tilskuddsordning for 2023 – langt flere enn det kommisjonen hadde anledning til å støtte. Til sammen kom det inn 66 søknader i 2023, en økning fra 55 i 2022. Samlet søknadssum var på litt over 14,1 millioner kroner, og tilskuddsbeløpet som skulle fordeles…

Om universell utforming på unesco.no

Unesco.no manglar oppnåing av fleire krav. Vi er i gang med ein prosess for å rette opp i dette slik at unesco.no er brukarvenleg for alle som vitjar sida. Innan sommaren 2023 vil vi ha ei betre nettside på plass. Alle offentlege verksemder pliktar å ha ei tilgjengelegheitserklæring på plass på sine nettstader. Ei tilgjengelegheitserklæring…

Nå kan du søke midler til UNESCO-formål

Har din organisasjon ønske om støtte til prosjekter innen presse- og ytringsfrihet, bærekraftig utvikling, immateriell kulturarv, verdensarv, dokumentarv eller demokratiutvikling? Da kan dere nå søke om midler. Søknadsfrist er 31. januar 2023.

UNESCOs internasjonale arbeid mot mobbing

Skolevold og mobbing inkludert nettmobbing er utbredt og rammer et betydelig antall barn og unge En av tre elever på verdensbasis har opplevd mobbing i en eller annen form. I de fleste regioner er fysisk mobbing det mest vanlige, og deretter seksuell mobbing i andre rekke. Nettmobbing rammer hvert tiende barn. Skolevold er et problem…

Stort åpent kurs om ytringsfrihet og sikkerhet for journalister

UNESCO har lansert et globalt åpent nettkurs for politi og medlemmer av rettshåndhevende organer om ytringsfrihet og journalisters sikkerhet. Les mer her: Course: UNESCO (oncampus.de) Kurset er gratis, nettbasert, og går over fem uker mellom 11. juli til 18. august 2022. En oppsummert versjon av nettkurset vil være tilgjengelig på arabisk, kinesisk, fransk, portugisisk, russisk…

Side 1 av 4
1234