Kontakt

For generelle henvendelser og henvendelser til Den norske UNESCO-kommisjonen ber vi dere om å bruke e-post. Denne besvares fortløpende i arbeidstiden: 
DL-0200-natcom (@) kd.dep.no

Besøksadresse:
Kirkegata 18, Oslo

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

UNESCO-kommisjonens sekretariat i Kunnskapsdepartementet:

Tanja Kristine Hegge
Telefon: 22 24 75 64)
Generalsekretær
tkh (@) kd.dep.no

Charlotte Rustad
Fagdirektør
cru (@) kd.dep.no