• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Kontakt

For generelle henvendelser og henvendelser til Den norske UNESCO-kommisjonen ber vi dere om å bruke e-post. Denne besvares fortløpende i arbeidstiden: 
DL-0200-natcom (@) kd.dep.no

Besøksadresse:
Kirkegata 18, Oslo

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

UNESCO-kommisjonens sekretariat i Kunnskapsdepartementet:

Tanja Kristine Hegge (tlf 22 24 75 64)
Generalsekretær
tkh (@) kd.dep.no

Charlotte Rustad
Fagdirektør
cru (@) kd.dep.no

Til toppen