Forside

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap kultur og kommunikasjon

UNESCOs mandat er å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme samarbeid mellom nasjoner innenfor disse fire fagområdene.

UTDANNING

UNESCO arbeider aktivt og målrettet for å bedre utdanningsvilkårene over hele verden.

VITENSKAP

UNESCO fremmer forskningsbasert kunnskap og god vitenskapspolitikk for en bærekraftig utvikling.

KULTUR

Mangfold i kulturen er livsviktig. Like viktig som mangfold i naturen, mener UNESCO.

KOMMUNIKASJON

Ytringsfrihet, pressefrihet og vern av dokumenter er stikkord for UNESCOs kommunikasjonsprogram.

Søk midler for 2024

Tilskuddsordningen gir organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret og offentlige institusjoner en mulighet til å søke om midler som fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål.