Nå kan du søke midler til UNESCO-formål

Har din organisasjon ønske om støtte til prosjekter innen presse- og ytringsfrihet, bærekraftig utvikling, immateriell kulturarv, verdensarv, dokumentarv eller demokratiutvikling?

Da kan dere nå søke om midler. Søknadsfrist er 31. januar 2023.