USA gjeninntrer i UNESCO

Gledelige nyheter, sier leder for den norske UNESCO-kommisjonen Rebekka Borsch

Mandag 12. juni annonserte UNESCOs generaldirektør Audrey Azolay at USA offisielt har bestemt seg for å gjeninntre som medlem av UNESCO, etter at de trakk seg fra organisasjonen i 2017.

UNESCOs 193 medlemsland møttes 29. og 30. juni til en ekstraordinær sesjon av generalkonferansen og stemte med et stort flertall for å godkjenne forslaget fra USA om å bli medlem av organisasjonen igjen.

«Det er gledelig at USA vil gjeninntre i UNESCO. Jeg ser fram til at USA vil bidra politisk og økonomisk og styrke UNESCOs arbeid innen utdanning, vitenskap, kultur, kommunikasjon og informasjon,» sier Rebekka Borsch, leder av Den norske UNESCO-kommisjonen.

I et brev til generaldirektøren berømmet det amerikanske utenriksdepartementet måten UNESCO har adressert nye utfordringer de siste årene, at ledelsen i UNESCO har blitt modernisert, samt at UNESCO har jobbet for å redusere politiske spenninger.

Returen til USA ble muliggjort av en avtale inngått av USAs kongress i desember 2022 om å godkjenne økonomiske bidrag til UNESCO. USA suspenderte alle sine bidrag i 2011 på grunn av nasjonal lovgivning, før de varslet UNESCO om sin beslutning om å trekke seg 12. oktober 2017.

At USA nå kommer tilbake til UNESCO er et sterkt signal om støtte til multilateralt samarbeid og global konfliktløsning.