Unesco i verden

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

UNESCOs mandat er å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme samarbeid mellom nasjoner innenfor de fire fagområdene.

UNESCO ble dannet like etter andre verdenskrig, i 1945. Da møttes representanter fra 45 land i London for å etablere en organisasjon som kunne bidra til en varig fredskultur. UNESCO ble etablert i troen på at politiske og økonomiske avtaler ikke er nok for å skape varig fred. Fred må etableres i menneskets moral og intellektuelle solidaritet. UNESCO er kjent som den «intellektuelle» organisasjonen i FN.