UNESCO i Norge

Både departementer, fagmiljøer og det sivile samfunn deltar i norsk UNESCO-arbeid.

Flere departementer er involvert i UNESCO-arbeidet i Norge. Utenriksdepartementet har det overordnede ansvaret for norsk politikk i FN, inkludert UNESCO. Kunnskapsdepartementet har koordineringsansvar for norsk UNESCO-arbeid, og er i tillegg fagansvarlig for feltene utdanning og vitenskap. Klima- og miljødepartementet har ansvar for verdensarv-oppfølgingen, mens Kulturdepartementet har fagansvar for UNESCOs kultur- og kommunikasjonsprogram.

Mens departementene har ansvar for Norges offisielle UNESCO-politikk, fungerer Den norske UNESCO-kommisjonen som et bindeledd mellom det sivile samfunn og norske myndigheter. Kunnskapsdepartementet har sekretariatsansvar for Den norske UNESCO-kommisjonen.