Kultur

Kultur

UNESCO er det eneste FN-organet som har kultur i sitt mandat. Verdensarven, kulturelt mangfold og bygging av en fredskultur er satsingene.

Hvis menneskenes kulturelle identitet trues, vil også freden være truet. Kultur defineres som den helhet av karakteristiske, åndelige, materielle, intellektuelle og emosjonelle trekk som kjennetegner samfunnet eller en sosial gruppe. UNESCOs prioriteringer på kulturfeltet er å:

  • fremme kulturelt mangfold
  • styrke kulturens bidrag til en bærekraftig utvikling
  • demonstrere viktigheten av utveksling og dialog mellom kulturer for forsoning og etablering av en fredskultur
  • verne og styrke verdens kultur- og naturarv