Kommunikasjon

Kommunikasjon

Ytringsfrihet, pressefrihet og vern av dokumenter er stikkord for UNESCOs kommunikasjonsprogram.

De viktigste prioriteringene i UNESCOs kommunikasjonsprogram er å:

  • bidra til universell tilgang til informasjon
  • styrke ytrings- og pressefrihet, herunder journalisters sikkerhet
  • fremme kulturelt mangfold i mediene
  • verne dokumentarv, som filmmateriell og arkivsamlinger
  • bidra til at alle får tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi