Utdanning

Utdanning

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet. Det er dessuten et effektivt middel mot fattigdom.

I tillegg til å bidra til utvikling, kan utdanning fremme interkulturell forståelse, toleranse og samarbeid. Utdanning kan dermed redusere faren for konflikt. Siden oppstarten i 1945, har UNESCO arbeidet aktivt for å bedre utdanningsvilkårene over hele verden. Organisasjonen overvåker den globale utviklingen, lager anbefalinger om utdanningens innhold og form og gir råd til nasjonale myndigheter. Utdanning 2030 er UNESCOs hovedsatsning.