UNESCO – en samlende aktør for utdanning

Publisert 5. mai 2020. Oppdatert 13. november 2020.

Skjermklipp fra UNESCO sine nettsider. Viser ved hjelp av fargekoder hvilke land som har stengte, delvis åpne eller helt åpne skoler.

BIldet over er et kart som viser skolenedstenging forårsaket av COVID-19. På UNESCO sine nettsider kan du følge utviklingen over tid. Trykk her, og bla nedover på siden for å finne kartet.

I starten av mai hadde 177  land stengt skoler som et resultat av spredningen av koronaviruset, og over 72% av verdens elever ble berørt av disse omfattende skolestengingene. På det meste var over 90% av verdens elever berørt.

 UNESCOs generaldirektør Audrey Azoulay sa at utdanning aldri har vært så hardt rammet som i 2020.  Derfor har UNESCO, som det ansvarlige FN-organet for utdanningsmålet i Agenda 2030, tatt flere initiativ for å støtte medlemslandene i deres forsøk på å fremme alles rett til utdanning til tross for pandemien.

Her setter vi søkelyset på tre av initiativene:


1. Samler statistikk, nyheter og deler digitale læringsløsninger

Siden utbruddet av koronaviruset og den globale utdanningskrisen, har UNESCO påtatt seg en koordinerende rolle og gir det internasjonale samfunnet nødvendig informasjon. UNESCO samler statistikk om virusets innvirkning på utdanning globalt. Du kan følge utviklingen i antall elever som er berørt av skoleavslutninger, samt de utdanningsrelaterte tiltakene landene har valgt å gjøre.

UNESCO deler også informasjon om digitale læringsløsninger. Læringsløsningene tar sikte på å hjelpe lærere, studenter og familier slik at fjernundervisning kan bli så god og inkluderende som mulig.

Mobile leseapplikasjoner, videokonferanseplattformer og verktøy for lærere til å lage kreative læremidler er blant løsningene. Listen over digitale læringsløsninger er tilgjengelig her.


2. Global utdanningskoalisjon

10. mars deltok utdanningsministre og representanter fra utdanningsdepartementer fra 73 medlemsland på et digitalt krisemøte initiert av UNESCOs generaldirektør Audrey Azoulay. Som et resultat av dette møtet lanserte UNESCO en åpen global utdanningskoalisjon. I tillegg til multilaterale organisasjoner som UNHCR, WHO og Verdensbanken, har sivilsamfunn og private aktører som Microsoft, Google og Facebook sluttet seg til koalisjonen og gir teknisk kompetanse og ressurser. Over 40 aktører har gått sammen for å støtte land for å sikre kontinuitet og likestilling i utdanning – med særlig fokus på jenter i de mest utsatte landene som er mest rammet. Koalisjonen samarbeider for å finne løsninger for fjernundervisning i miljøer med forskjellige tekniske forhold. Les mer om koalisjonen her.


3. «Community of Practice»

Når land står overfor den samme utfordringen, er samarbeid alfa og omega. For at medlemsland enkelt kan dele erfaringer og gode eksempler på krisehåndtering slik at utdanning når alle, har UNESCO opprettet et «Community of Practice». Innenfor disse rammene er det organisert et webinar der tekniske utdanningseksperter fra internasjonale organisasjoner samt myndigheter og myndigheter fra forskjellige land deltar og diskuterer. Disse diskusjonene har handlet om alt fra hvordan regjeringer sørger for at den pågående utdanningskrisen ikke skaper store forskjeller mellom jenter og gutter eller mellom spesielt utsatte grupper i samfunnet, hvordan eksamener for sisteårsstudenter gjennomføres og hvilken støtte – både teknisk og psykologisk – lærere og familier får i fjernundervisning.

Flere land forteller at de bruker offentlig tjeneste og sender TV-leksjoner på gratis kanaler for elever i alle aldre. Dette for at elever uten internettilgang også kan delta i digital fjernundervisning. Andre land har oversatt nasjonalt fjernundervisningsmateriell til urfolksspråk, og noen land produserer materialer om sosioemosjonelle aspekter ved utdanning for å hjelpe elever å takle isolasjon. Du finner mer informasjon om UNESCOs webinar her.

Diskusjoner fortsetter, og initiativene blir flere. UNESCO arbeider for at  utdanning, selv i disse utfordrende tider, skal være rettferdig, inkluderende og for alle.

Dette innlegget er oversatt fra svensk og var opprinnelig publisert på unesco.se