Bærekraftsmål 4 om god utdanning for alle er nå viktigere enn noen gang!

UNESCO holder oversikt over hvor mange barn, unge og lærere som er påvirket av COVID-19. Her kan du se verdenskartet over land med helt eller delvis stengte skoler som oppdateres jevnlig.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Nå har UNESCO samlet sentrale utdanningsaktører, både multilaterale organisasjoner, bedrifter, stiftelser og frivillige organisasjoner i en Global Education Coalition for å hjelpe slik at selv om skolene stenger så kan læring fortsette.

Formålet er å dele erfaring og nye idéer slik at barn og unge kan fortsette sin utdanning under pandemien. Utdanning skal bli enda mer inkluderende når krisen er over. Ikke alle land og alle familier har den digitale infrastrukturen som er nødvendig for å få til undervisning digitalt.

Den norske UNESCO-kommisjonens leder, Tora Aasland, er tydelig på at læring må fortsette, selv om skolebyggene holder stengt.

«Bærekraftsmål 4 om god utdanning for alle er nå viktigere enn noen gang. Koronasituasjonen gir skoler, elever og lærere enorme utfordringer, og internasjonalt samarbeid er helt avgjørende. UNESCO gjør et flott og viktig arbeid for å gi verden oversikt over situasjonen for land, elever og lærere. Honnør til UNESCO som samler alle gode krefter i medlemsland til innsats. Multilaterale organisasjoner, frivillige organisasjoner, bedrifter og stiftelser bidrar i felles innsats for at barns og unges læring skal fortsette selv om skolene stenges.» sier Aasland.

International Teacher Task Force, som Norge støtter, ber alle hegne om lærerne. Teacher Task Force ber alle regjeringer og utdanningspartnere anerkjenne og støtte rollen lærere spiller i respons til pandemien og vil spille for å få skolene i gang igjen.