Foto: UNESCO, Marc Hofer

Utdanning 2030

Den globale satsingen Education 2030 er UNESCOs hovedprioritering.

» Les mer

Utdanning 2030

Utdanning 2030 er en del av 17 bærekraftsmål som til sammen utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling vedtatt av FN i 2015. Utdanning er dekket i bærekraftsmål nummer fire: (SDG 4)

Å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av kvalitet og fremme livslang læring for alle

Utdanning 2030 (Education 2030) er en global dugnad mellom stater og internasjonale aktører, som fastsetter en felles visjon for utdanning de neste 15 årene. Satsingen ble vedtatt av 160 land på et toppmøte i Incheon, Sør Korea, i 2015. UNESCO har hovedansvaret for å lede og koordinere det internasjonale arbeidet.

Incheon deklarasjonen bygger på en verdensomspennende forpliktelse til å sikre utdanning for alle, et arbeid påbegynt allerede i 1990, og tar samtidig opp aktuelle og fremtidige globale og nasjonale utfordringer innen utdanning. Utdanning 2030 baserer seg på prinsipper om menneskerettigheter og menneskeverd og anerkjenner utdanning som grunnleggende for fred, toleranse og bærekraftig utvikling.

Rammeverket for Utdanning 2030 (Education 2030 Framework for Action) definerer hvordan en på lokalt, regionalt og globalt nivå kan oversette visjonene i Incheon deklarasjonen til praktiske forpliktelser. Rammeverket gir også retningslinjer for implementeringen av Utdanning 2030. Til sammen har åtte FN-organisasjoner stilt seg bak rammeverket.

Til toppen