• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Verdens vanndag 2022

Grunnvann – gjør det usynlige synlig

Illustrasjonsfoto: istock

Dato: 22. mars 2022

Tid: 09.00 – 14.30

Sted: Forskningsparken – Oslo Science Park, Oslo

Påmelding: Følg denne lenken for informasjon om påmelding (ekstern lenke)

Bakgrunn

Grunnvann er verdens viktigste ferskvannsressurs, og i store deler av verden eneste kilde til rent vann. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer utgjør imidlertid en stadig økende trussel for grunnvannet. For å oppnå bærekraftsmålene om rent vann til alle og å utrydde sult må vi både beskytte og øke kunnskapen om denne ressursen. Verdens vanndag 2022 setter dette på dagsorden. Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day».

Arrangører

Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening og Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i samarbeid med NVE, NIVA, Norsk fagforum for grunnvann og IAH-Norge.

Program

Møteledere:

Jan-Erik Thrane (NIVA) og Ole Einar Tveito (Norsk hydrologriåd)

Registrering

09.00 – 09.15

Velkommen. Innledning fra UNESCO-kommisjonen

Rebekka Borsch (Den norske UNESCO-kommisjonen)

09.15 – 09.35

Hvorfor er grunnvann så viktig? Undervisning og utfordringer i Norge

Helen French (NMBU), Anja Sundal (Norsk Romsenter)

09.35 – 09.55

Vanskjøttes grunnvannet? Norsk grunnvannsforvaltning i møte med Vanndirektivet

Gunnhild Storbekkrønning Solli (NMBU)

09.55 – 10.15

Databaser om grunnvann

Hans de Beer (NGU)

10.15 – 10.30

Pause

10.30 – 10.50

Grunnvann vanligste drikkevannskilde i spredt bebyggelse, hvordan er vannkvaliteten?

Bjørn Frengstad (NTNU)

10.50 – 11.10

Grunnvann og energi, grunnvarme i et økonomisk, bærekraftig og folkelig perspektiv

Randi Kalskin Ramstad (Asplan Viak)

11.10 – 11.30

Grunnvann og utfordringer i infrastrukturprosjekter

Kevin Tuttle (Norconsult)

11.30 – 12.15

Lunsjpause

12.15 – 12.30

Vannmusikk med flamencogitaristene Bettina Flater og Jesus Morente

12.30 – 12.45

Utdeling av Norsk Juniorvannpris (NJVP)

Vegard Nilsen (NJVP)

12.45 – 12.55

Prisutdeling: Viten om Vann

Ole Einar Tveito (Norsk hydrologiråd)

12.55 – 13.15

Sammenhengen mellom noen av verdens største grunnvannsforekomster og kvartære klimavariasjoner

Sylvi Haldorsen (NMBU)

13.15 – 13.35

High resolution modelling of groundwater recharge…

….for assessment of sustainable yield of deep and regional aquifers in Somalia

Robbert van de Ven (Ruden AS)

13.35 – 13.55

Groundwater for global and local food security – What are the risks and opportunities?

Karen G. Villholth (IWMI – International Water Management Institute)

13.55 – 14.15

The destruction of the Nubian Sandstone Aquifer System (NSAS)

Fridtjov Ruden (Ruden AS)

14.15 – 14.30

Oppsummering

Helen French (NMBU), Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB), Ole Einar Tveito (Norsk hydrologiråd)

Til toppen