• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Flagg utenfor UNESCOs hovedkvarter

USA gjeninntrer i UNESCO

Gledelige nyheter, sier leder for den norske UNESCO-kommisjonen Rebekka Borsch

Mandag 12. juni annonserte UNESCOs generaldirektør Audrey Azolay at USA offisielt har bestemt seg for å gjeninntre som medlem av UNESCO, etter at de trakk seg fra organisasjonen i 2017.

UNESCOs 193 medlemsland møttes 29. og 30. juni til en ekstraordinær sesjon av generalkonferansen og stemte med et stort flertall for å godkjenne forslaget fra USA om å bli medlem av organisasjonen igjen.

«Det er gledelig at USA vil gjeninntre i UNESCO. Jeg ser fram til at USA vil bidra politisk og økonomisk og styrke UNESCOs arbeid innen utdanning, vitenskap, kultur, kommunikasjon og informasjon,» sier Rebekka Borsch, leder av Den norske UNESCO-kommisjonen.

I et brev til generaldirektøren berømmet det amerikanske utenriksdepartementet måten UNESCO har adressert nye utfordringer de siste årene, at ledelsen i UNESCO har blitt modernisert, samt at UNESCO har jobbet for å redusere politiske spenninger.

Returen til USA ble muliggjort av en avtale inngått av USAs kongress i desember 2022 om å godkjenne økonomiske bidrag til UNESCO. USA suspenderte alle sine bidrag i 2011 på grunn av nasjonal lovgivning, før de varslet UNESCO om sin beslutning om å trekke seg 12. oktober 2017.

At USA nå kommer tilbake til UNESCO er et sterkt signal om støtte til multilateralt samarbeid og global konfliktløsning.

Til toppen