• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

UNESCO-75

UNESCO 75 år – det beste fredsprosjektet vi har

Since wars begin in the minds of men and women, it is in the minds of men and women that the defences of peace must be constructed. – UNESCO Constitution

UNESCO spiller en unik rolle i å styrke grunnmuren for varig fred, likestilling og bærekraftig utvikling. I en tid der samfunn verden over opplever økende press på menneskeretter, naturen og klimaet, støtter UNESCO opp om grunnleggende verdier og prinsipper i en fredelig verden gjennom internasjonalt samarbeid innen utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Det er ikke bare lokale og nasjonale samfunn som står ovenfor utfordringer, det gjør også det internasjonale samfunnet. UNESCO er en aktør i det globale samfunnet som jobber for multilateralisme, og i år feirer vi at UNESCO har jobbet både lokalt og globalt gjennom 75 år for fred og utvikling.

UNESCO er representert over hele Norge, med 8 verdensarvsteder, en egen norsk UNESCO-kommisjon, UNESCO-chairs ved norske universiteter, og et biosfæreområde for å nevne noe. En full oversikt ligger på denne siden.

Kommisjonens leder, Tora Aasland, slår et slag for at UNESCO er det beste globale fredsprosjektet verden har:

– UNESCO ble etablert fordi FNs grunnleggere var overbevist om at verdensfreden skulle sikres gjennom utdanning, vitenskap og kultur. Med ansvar også for ytringsfrihet og journalistsikkerhet, stimuleres fredsbyggingen gjennom åpenhet, trygghet og toleranse. UNESCO er fremdeles det beste globale fredsprosjektet vi har, og både stater, organisasjoner og folk ser et ansvar for å følge opp. Vi er en del av kulturarven, og vi kan være stolt av det. I dagens verdensbilde, har UNESCO med sitt mandat og sine aktiviteter en sentral rolle i å nå FNs 17 bærekraftsmål. Dette er spennende og framtidsrettet arbeid for oss alle. Den norske UNESCO-kommisjonen gratulerer med 75-års-jubiléet og ønsker alt godt for framtida!

Følg markeringen på sosiale medier under emneknaggen #UNESCO75 og #UN75.

Til toppen