• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Stort åpent kurs om ytringsfrihet og sikkerhet for journalister

UNESCO har lansert et globalt åpent nettkurs for politi og medlemmer av rettshåndhevende organer om ytringsfrihet og journalisters sikkerhet.
Les mer her: Course: UNESCO (oncampus.de)

Kurset er gratis, nettbasert, og går over fem uker mellom 11. juli til 18. august 2022. En oppsummert versjon av nettkurset vil være tilgjengelig på arabisk, kinesisk, fransk, portugisisk, russisk og spansk.

Dette kurset bygger på UNESCOs kapasitetsbyggende initiativer for rettshåndhevende tjenestemenn, som siden 2017 har trent over 8 600 sikkerhetsstyrker fra 20 land om ytringsfrihet og sikkerhet for journalister, basert på opplæringsmanualen om «Ytringsfrihet og offentlig orden» . Prosjektet tar sikte på å gjøre det mulig for sikkerhetsstyrker å bli mer bevisst på sine juridiske forpliktelser for å beskytte mediefagfolk og forbedre profesjonelle arbeidsforhold mellom disse to gruppene.

Påmeldingsportal her: Course: UNESCO (oncampus.de)

Til toppen