• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Pressefrihetens Dag 3. mai

I 1993 erklærte FNs generalforsamling 3. mai til Verdens pressefrihetsdag (World Press Freedom Day). UNESCOs generalkonferanse påpekte i resolusjonen «Promotion of press freedom in the world»  at en fri, mangfoldig og uavhengig presse er en avgjørende del av ethvert demokrati. Pressefrihetens dag feirer de grunnleggende prinsippene for pressefrihet, gjør opp status for pressefriheten i verden og skal bidra til å forsvare en fri og uavhengig presse.

I år er fokuset på journalisters trygghet, for å bringe bevissthet til at media må forsvares mot angrep og for å hedre journalister som har mistet livet i jakten på viktige historier. Lenger ned i artikkelen er bilder fra årets markering i Oslo.

Journalister under digital beleiring

På UNESCO sine nettsider finnes det mange ressurser om temaet, samt rapporter på vold mot journalister. Her er årets kampanje: World Press Freedom Day (unesco.org) Her er en oversikt over drepte journalister siden 1993: UNESCO observatory of killed journalists | UNESCO

Pressefrihet

Pressefrihet er pressens rett til å spre informasjon og kritisere forhold, uten sensur. Det er en hjørnesteinen i ethvert demokrati. 

En fri presse øker ytringsfriheten og den bidrar til fred, bærekraft, utryddelse av fattigdom og bevaring av menneskerettigheter.

Pressefrihetsindeksen er et mål på pressefriheten i verdens land. Den rangerer land ut fra hvor god pressefrihet det er i landet fra «0» som best, og «100» som dårligst. Den utarbeides av den internasjonale organisasjonen Reportere uten grenser.  

Pressefrihetsindeksen er basert på syv ulike kriterier:

 • mangfoldet av presse i landet,
 • medieuavhengighet,
 • hvor åpent samfunnet er generelt,
 • om lovverket fungerer undertrykkende eller restriktivt,
 • gjennomsiktighet,
 • infrastrukturen i produksjon,
 • vold og overgrep mot journalister.

Kilde: FN-sambandet.

Årets markering

Årets World Press Freedom Day-tema «Journalistikk under digital beleiring» setter søkelyset på de mange måtene journalistikk er truet. Fra overvåking og digitale angrep på journalister, til konsekvensene dette har for offentlig tillit til digital kommunikasjon.

Monumentet for den illegale presse. Dagen markeres i Oslo ved minnesmerket over den illegale pressen 1940-1945, ved Hydroparken i Oslo, utført av Skule Waksvik (1984). Foto: Rune Ottosen.

Rune Ottosen fra den norske UNESCO-kommisjonen la ned blomster ved den illegale presses monument i dag, 03. mai 2022.

Den illegale presse var en sentral del av motstandskampen under andre verdenskrig. De første kom ut allerede sommeren 1940, og trykksakene var gjennom hele krigen en viktig kilde til nyheter og holdningsskapning.

Bilde fra dagens markering. Foto: Rune Ottosen

Den siste diskusjonsartikkelen fra UNESCO World Trends Report Insights «Threats that Silence: Trends in the Safety of Journalists,» fremhever hvordan overvåking og hacking truer journalistikken. Overvåking kan avsløre informasjon samlet inn av journalister, inkludert fra varslere, og bryter med prinsippet om kildevern, som er universelt ansett som en forutsetning for mediefrihet og er nedfelt i FN-resolusjoner.

Overvåking kan også skade sikkerheten til journalister ved å avsløre sensitiv privat informasjon, som kan brukes til vilkårlig rettslig trakassering eller angrep. Det er et økende globalt press som oppmuntrer til mer åpenhet om hvordan Internett-selskaper utnytter innbyggernes data; hvordan disse dataene kan bli brukt i prediktive modeller og kunstig intelligens, og som kan bli brukt til desinformasjon og hatytringer. Dette ble understreket i Windhoek+30-erklæringens oppfordring til teknologiselskaper om å «arbeide for å sikre åpenhet i forhold til deres menneskelige og automatiserte systemer.»

ARRANGEMENT

Pressefrihet under angrep

Nobels fredssenter markerer Pressefrihetens dag ved et fysisk og digitalt arrangement, der de legger frem Verdens Pressefrihetsindeks for 2022 sammen med Reportere uten grenser. Du kan lese mer om arrangementet og melde deg på her: Nobels Fredssenter | Nobels Fredssenter (nobelpeacecenter.org)

Til toppen