• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Norge stiller som kandidat til UNESCO-styret

Norge er Nordens styrekandidat i FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) fra 2025 til 2029.

Organisasjonen spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål 4 om god utdanning, i tillegg til andre prioriterte områder som verdensarv, ytringsfrihet og havforskning.

– Vi ser dessverre at retten til utdanning, akademisk frihet og journalisters sikkerhet i økende grad er under press, og da er det viktig at vi blir med og tar ansvar ved å delta i UNESCOs styre. Den nordiske stemmen blir lyttet til i UNESCO. Vi er viktige økonomiske bidragsytere og har vært trofaste partnere i hele organisasjonens 75-årige levetid, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Foto: Snorre Tønset/KLD

Stiller på vegne av Norden

Norge var tredje største frivillige bidragsyter i 2021, med en støtte på om lag 200 millioner kroner. I tillegg betaler vi 25 millioner i årlig kontingent.

For å sikre at de nordiske landene ikke bare bidrar økonomisk, men også har en tydelig stemme i styringen av organisasjonen, har de nordiske landene i lang tid hatt en uformell avtale om nordisk rotasjon i kandidering til styreplass. Det vil i praksis si at vi roterer på å stille som kandidat. Det landet som stiller, stiller på vegne av Norden med full politisk støtte fra de andre nordiske landene. Norge hadde sist styreplass i UNESCO fra 2005-2009, etter dette har Danmark, Sverige, Finland og Island fylt rollen.

– Nå står verden overfor utfordringer som ingen stat kan løse alene. De grunnleggende verdiene vi har bygd samfunnet vårt på, som menneskerettighetene, ytringsfrihet og en kunnskapsbasert politikk er under press. I Norge er det bred politisk enighet om å støtte opp om forpliktende internasjonalt samarbeid. Derfor stiller vi som kandidat til styret i UNESCO fra 2025, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

UNESCOs styre møtes to ganger i året og består av 58 valgte medlemsland fordelt UNESCOs seks regionale grupper. Norge er en del av gruppen som består av Vest-Europa, Canada og Tyrkia.

UNESCOs øverste beslutningsorgan er Generalkonferansen, der samtlige 193 medlemsland deltar. Generalkonferansen avholdes annethvert år i november, og mellom generalkonferansene er det UNESCOs styre som følger opp og fatter beslutninger om organisasjonens løpende arbeid. Styret legger også premissene for de fleste av generalkonferansens beslutninger.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet

Til toppen