• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Nordisk klinkbåttradisjon inn på UNESCOs liste over immateriell kulturarv

14. desember 2021 ble nordisk klinkbåttradisjon tatt opp på UNESCOs liste over immateriell kulturarv. Nominasjonen ble levert av de samlede nordiske landene i mars 2020. Dette er første gang alle de nordiske landene leverer en slik nominasjonssøknad sammen.
Se den internasjonale nettsiden om UNESCOs nominasjon her

Klinkbåttradisjonen er blitt opprettholdt av Forbundet KYSTEN, nettverket Nordisk kystkultur, museer og mange flere bidragsytere, både lokalt og nasjonalt. Deres innsats har holdt tradisjonen i live gjennom mange år. På tross av dette er det en risiko for at kunnskapen om både håndtverket og sjømannskapet skal bli borte over tid. Nå skal UNESCOs liste over immateriell kulturarv styrke klinkbåttradisjonen i Norden.
Se nettsiden om immateriell kulturarv her

Klinkbåttradisjonens opptak på listen over immateriell kulturarv skal bidra til å verdsette og opprettholde både kunnskapen og håndtverket. På denne måten skal tradisjonen bevares for ettertiden.
Se UNESCOs nettside om klinkbåttradisjonen her

Bilde: Jaska Poikonen, 2019

Til toppen