• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Nasjonalkommisjoner for UNESCO går sammen om en uttalelse som fordømmer invasjonen i Ukraina

Nasjonalkommisjoner for UNESCO fra 40 land har undertegnet følgende uttalelse som fordømmer Russlands invasjon i Ukraina.

Nasjonalkommisjoner for UNESCO i Europa, Canada, Tyrkia, Sør-Korea og Japan fordømmer Russlands angrep på Ukraina på det sterkeste. Vi uttrykker vår solidaritet med folket i Ukraina som inkluderer journalister som dekker konfliktområder, lærer, professorer, studenter og elever som har rett til å undervise og lære i fred. Vi støtter våre partnere som arbeider for UNESCOs mål og verdier i og utenfor Ukraina.

UNESCO understreker at de internasjonale humanitære lovene skal respekteres. Særlig gjelder dette informasjonsfrihet, beskyttelse av mediearbeidere og at Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt skal respekteres.
Syv av UNESCOs verdensarvsteder er i Ukraina. Etter opptrapping av volden ba FNs generalsekretær António Guterres den russiske presidenten om å trekke tilbake sine tropper fra Ukraina.

Uttalelsen er undertegnet av UNESCOs nasjonalkommisjoner i:

Albania, Andorra, Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Estland, Færøyene, Finland, Frankrike, Georgia, Hellas, Irland, Island, Italia, Canada, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Nord-Makedonia, Norge, Østerrike, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyrkia, Ungarn, Storbritannia, Kypros, Sør-Korea, Japan.

Til toppen