• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

I år skal vi feire den nordiske klinkbåtinnskrivingen!

Den nordiske UNESCO klinkbåtinnskrivingen blir feiret i år.

7 The winner - rowing race Torshavn IMG_6704_blabat
Opphavsrett: Forbundet KYSTEN

Bli med på feiringen

2022 er året for å feire at den nordiske klinkbåttradisjonen i 2021 ble innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv! Innskrivingen av klinkbåtene blir feiret med en rekke markeringer Norden rundt.

Det kommer til å bli lagt vekt på formidling og bevisstgjøring om innskrivingen, om UNESCOs internasjonale samarbeid om kulturarv og ikke minst nordisk samarbeid.

Her finner du en oversikt over alle arrangementene i Norden: Les mer.

Tradisjonell klinkbåtbygging

Norske bruksbåter er viktige kulturminner som vi trenger for å forstå norsk historie. Den klinkbygde båten i Norge har en historie som strekker seg minst to tusen år tilbake i tid. Gjennom historien har den vært et livsviktig redskap knyttet til fiske, frakt, gårdsdrift og sjøfart i hele Norden. Klinkbåttradisjonen er en sentral del av vår kystkultur og maritime kulturarv, både i norsk og nordisk sammenheng. Den norske klinkbåttradisjonen er også en del av den nordiske klinkbåttradisjonen.

Båtbygger Ulf Mikalsen på Kjerringøy bygger klinkbygd nordlandsbåt. Foto: Ulf Mikalsen.

Lær mer:

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med over 10 500 medlemmer fordelt på 121 lokale kystlag. Under mottoet «vern gjennom bruk» jobber de for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten. Alt gjøres på dugnad i hyggelige og sosiale fellesskap. Forbundet er en demokratisk og livssynsnøytral organisasjon for alle med en interesse for levende kystkultur.

Til toppen