• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

jente

Rapport om nye utviklingsmål

FN-organisasjonene i Norge markerte FN-dagen, 24. oktober, med seminar og forslag til nye tusenårsmål.

FOKUS kvinner, GRID Arendal, UNDP, UNICEF, FN-sambandet og UNESCO-kommisjonen leverte på FN-dagen en felles rapport til Utenriksdepartementet med anbefalinger til nye tusenårsmål. Det har nå gått ett år siden de nasjonale konsultasjonene om nye tusenårsmål ble sparket i gang på FN-dagen i 2012. Om lag 900 personer har deltatt på til sammen 15 konsultasjoner med tema som blant annet utdanning, energi, miljø/klimaendringer og helse.

Rapporten fra den norske konsultasjonsprosessen

Tusenårsmålene viser at man gjennom FN kan utrette store ting og endre menneskers hverdag. Målene ble til i september 2000. Da kom verdens ledere sammen i FNs hovedkvarter i New York for å fastsette åtte konkrete mål for bekjempelse av fattigdom, som skal nåes innen 2015. Flere av Tusenårsmålene er nådd eller vil nås innen 2015. For eksempel er andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom halvert i løpet av disse årene. Andelen mennesker som har tilgang på rent drikkevann steg fra 76 til 89 prosent fra 1990 til 2010. Målet ble dermed nådd fem år før tiden. Også målet om å halvere andelen som sulter ser ut til å kunne nås.

Noen utfordringer gjenstår imidlertid: For å redusere barnedødeligheten med to tredjedeler fra 1990-nivået, trengs en større innsats. Fremdeles er det også 57 millioner barn som ikke får gå på skole, og dette målet ser ikke ut til å bli nådd innen 2015.

Resultatene av konsultasjonene om hvert tema er publisert på nettsiden www.fndebatt.no. Det pågår også liknende konsultasjoner i andre land, og det er opprettet en felles nettside for det internasjonale sivilsamfunnets konsultasjoner.

Til toppen