• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Etikk og kunstig intelligens

Denne videoen tar for seg viktigheten av å inkludere ulike sett med verdier i et tverrkulturelt perspektiv for å sikre en inkluderende fremtid med kunstig intelligens som ikke forskjellsbehandler noen.

https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics

Hvordan kan kulturelt mangfold og ulike etiske rammeverk forme fremtiden til kunstig intelligens (AI)? Hvordan kan de ulike verdiene som er omfavnet i hver kultur, fra spesifikke synspunkter og forhold til naturen og til teknologi, bidra til utformingen av morgendagens AI?

Denne filmen «Shaping AI through Cultural Diversity?» i videoserien «Thinking Ethics of AI» er tilgjengelig på engelsk, fransk og japansk.

For mer informasjon, se UNESCO sine nettsider: https://events.unesco.org/event?id=1554145062&lang=1033.

Til toppen