• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Røros

Røros kommune får økonomisk støtte i 2014.

Disse får støtte av UNESCO-kommisjonen

På sitt møte i Oslo 5. mars vedtok Den norske UNESCO-kommisjonen hvilke institusjoner som skal motta støtte i 2014. Her ser du oversikten. Les mer om tilskuddsordningen her.

Vedtak: Den norske UNESCO-kommisjonen innstiller følgende søkere til å få støtte:
Pressefrihet / Ytringsfrihet Biff – Bergen Internasjonale Filmfestival: Menneskerettighetsprogrammet

kr 100 000

Norsk Journalistlag: «Pressefrihetens dag 2014»

kr 50 000

Norsk Journalistlag: «FNs dag for journalistsikkerhet 2014»

kr 25 000

Norsk Journalistlag: «Sikkerhetsopplæring for journaliststudenter i Libanon»

kr 140 000

Internasjonalt Samisk Filmsenter: «Arctic Indigenous Film Circle»

kr 50 000

Fakultetet for Samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus: «Sikkerhet under press: Trusselbilde mot journalister»

kr 300 000

Bærekraftig utvikling Institutt for informasjons- og medievitenskap. Universitetet i Bergen: «Bokprosjekt: Klimavalg: klima, politikk og medier»

kr 50 000

Nordhordland Utviklingsselskap IKS: «Nordhordland Biosfæreområde – Vestnorsk kulturlandskap»

kr 230 000

Magma Geopark: «Virtual GEO: Virtual Exhibition for Magma Geopark and UNESCO.»

kr 200 000

Norsk Hydrologiråd: Konferanse om klima, hydrologi og bærekraftig utvikling – tilskudd til forberedelser.

kr 25 000

4H Norge: «Mat er makt – ungdomskonferanse»

kr 150 000

Besteforeldres klimaaksjon, i samarbeid med Miljøagentene: «Folder til barn om miljøparagrafen i Grunnloven»

kr 70 000

Immateriell kulturarv Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM): «Feiring av den internasjonale jazz-dagen».

kr 100 000

Stella Polaris Opplevelser: «Voices of Europe – Stemmer fra Gokstad»

kr 50 000

Norsk senter for folkemusikk og folkedans: «Utdanna lærarar for UNESCOs kapasitetsbygging»

kr 50 000

Fortidsminneforeningen: «Ung kulturarv i Europa – håndverksworkshop for unge» – forberedelse av konferanse

kr 25 000

Varanger Samiske Museum: «Joik i Varanger – sjøsamiske joiketradisjoner»

kr 120 000

Nanoq: «Med Nanoq for urfolks immaterielle kulturarv i Arktis»

kr 50 000

Verdensarven Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv: «Eventyret Vegaøyan Verdensarv»

kr 150 000

Røros kommune: «Verdensarven Røros – tredve års erfaring».

kr 50 000

Museene i Sør-Trøndelag, avd. Røros: «Verdensarven som veiviser for kulturminner og naturkunnskap».

kr 200 000

Universitetet i Bergen: «Konferanse om synergi mellom tre konvensjoner – tillegg»

kr 50 000

Vestfold fylkeskommune : «Førdata: Kilden til ny verdensarvkunnskap?»

kr 75 000

Demokratiutvikling Fokus – Forum for Kvinner og utviklingsspørsmål: «Kvinners politiske deltakelse – demokratiutvikling i Afrika»

kr 90 000

Barnas Fredsverden: «Youth in Action – Towards a New Generation for Peace – ACT III».

kr 50 000

UNICEF Norge: «Hør oss!»

kr 100 000

Kampanjen for journalistikken: «Hvor har du det i fra?»

kr 150 000

ICAN Norge/ Norske leger mot atomvåpen: «Sør-Afrika – 20 år med demokrati»

kr 55 000

Oslo Røde Kors, Kvinnefeltet: «Jeg deltar!»

kr 200 000

Nablusforeningen i Stavanger: «Dekk bordet på tvers av kulturelle og politiske skiller».

kr 150 000

kr 3 105 000

 

 

 

Til toppen