• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Disse får støtte av UNESCO-kommisjonen i 2023

Det kom inn mange søknader av høy kvalitet til Den norske UNESCO-kommisjonens tilskuddsordning for 2023 – langt flere enn det kommisjonen hadde anledning til å støtte.

Til sammen kom det inn 66 søknader i 2023, en økning fra 55 i 2022. Samlet søknadssum var på litt over 14,1 millioner kroner, og tilskuddsbeløpet som skulle fordeles var 3 781 000 kroner. Den norske UNESCO-kommisjonen hadde kun midler tilsvarende ca 27% av samlet søknadssum. Kommisjonen traff vedtak om støtte til 24 søknader. Det var søknader til alle satsningsområdene, med en overvekt på områdene immateriell kulturarv og bærekraftig utvikling. Flere av søknadene hadde berøringspunkter til flere av de tematiske satsningsområdene.

Alle søkere mottar vedtak i løpet av april fra sekretariatet til Den norske UNESCO-kommisjonen.

Offentlig kunngjøring av UNESCO-kommisjonens vedtak 14. mars 2023

Navn:Kommisjonens vedtatte beløp
Pressefrihet / ytringsfrihet
Transform – Trondheim World Festival: Om folk til folk – fotoutstillingerKr 100 000
Nansen Fredssenter: Nansenseminaret 2023: Dilemmaer i krig og fredKr 180 000
Forskningsgruppa MEKK (Medier, Krig og Konflikt) på Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet: Konfer-sikkerhet for journalister som dekker klima og miljøKr 200 000
Norsk Journalistlag Frilans: Nordisk frilansseminar – Journalistikk midt i VerdensarvenKr 100 000
Hill-Aina Steffenach: Underrapportert VirkelighetKr 110 000
Bærekraftig utvikling
Fjordkysten regional- og geopark: «Ung formidling av lokal natur-og kulturarv»Kr 140 000
Norske Parker: Kultur- og naturveiledning for vår geologiske arvKr 130 000
Trollfjell UNESCO Global Geopark: GeoTur med Trollfjell – fra urtid til nåtidKr 83 000
iRikNatur AS: Forprosjekt Lista/Vestre Agder som UNESCO biosfæreområdeKr 280 000  
Norsk hydrologiråd: Modelling Hydrology, Climate and Land Surface ProcessesKr 90 000
Impact Hub Agder AS: Inkluderende mat, natur og tradisjon  Kr 200 000
Immateriell kulturarv
Kvääniteatteri: Olla kvääniä oon kyyliä. Det er kult å være kven.Kr 200 000
Forbonde- og Lasskjørerunionen: Forbonde- og Lasskjørerkulturen – en Nordisk kulturarvKr 150 000
Norsk senter for folkemusikk og folkedans: Jubileumsutstilling Norsk senter for folkemusikk og folkedansKr 170 000
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter: Levende seter – kultur- og naturopplevelser for alleKr 220 000
Trall AS: Tilrettelegging av Trall-appen til nasjonale minoritetsspråkKr 150 000
Helgøya Fortellerfestival: Helgøya Fortellerfestival  Kr 60 000
Guovdageainnu historjasearvi: Meahcci dat addá – Naturen den girKr 250 000
Sámi lohkanguovddáš – Sáme låhkåmguovdásj – Saemien lohkemejarnge – Nasjonalt senter for samisk i opplæringa, Sámi allaskuvla: Buđaldangirji (Aktivitetsbok for samiske barn)Kr 250 000
Rødøyløva historielag: OPPLEVELSE, KUNNSKAP OG BEVARING  Kr 48 000
Verdensarven og dokumentarven 
Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv: Vår fjordarv – vår framtid, -også vårt ansvar?Kr 200 000
Norges Verdensarv: Verdensarvforum 2023 på Bryggen i Bergen 3-5. mai 2023Kr 190 000
Demokratiutvikling
World Expression Forum AS: WEXFO Youth på Utøya (WYU)Kr 200 000
Voksenåsen – senter for svensk-norsk samarbeid: Nordic Youth Con (tidligere: Nordisk ungdomskonferanse)Kr 80 000
SUMKr 3 781 000

Til toppen