• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Disse får støtte av UNESCO-kommisjonen i 2022

Det kom inn mange søknader av høy kvalitet til Den norske UNESCO-kommisjonens tilskuddsordning for 2022 – langt flere enn det kommisjonen hadde anledning til å støtte.

Til sammen kom det inn 57 søknader i 2022. Samlet søknadssum var på litt over 12,3 millioner kroner, og tilskuddsbeløpet som skulle fordeles var 3 695 000 kroner. Den norske UNESCO-kommisjonen hadde kun midler tilsvarende ca 30% av samlet søknadssum. Kommisjonen traff vedtak om støtte til 20 søknader. Det var søknader til alle satsningsområdene, med en overvekt på områdene immateriell kulturarv og bærekraftig utvikling. Flere av søknadene hadde berøringspunkter til flere av de tematiske satsningsområdene.

Alle søkere mottar individuelle enkeltvedtak i løpet av april fra sekretariatet til Den norske UNESCO-kommisjonen

Offentlig kunngjøring av UNESCO-kommisjonens vedtak 29. mars 2022

Navn:Kommisjonens vedtatte beløp
Pressefrihet / ytringsfrihet
HAS – Hill-Aina Steffenach: Underrapportert Virkelighet
Kr 140 000
Norsk PEN: Videoer som presenterer fribyordningen for forfulgte ytrere
Kr 60 000
Forskningsgruppa MEKK (Medier, Krig og Konflikt) på Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet: Solidaritet og læring – økt sikkerhet for journalister
Kr 300 000
Voksenåsen – senter for svensk-norsk samarbeid: Svensk-norsk ungdomskonferanse
Kr 100 000
Bærekraftig utvikling
Global Compact Nettverk Norge: Norge i omstilling
Kr 250 000
Birdlife Østfold (tidl. Norsk Ornitologisk Forening avd. Østfold): Hekkeplattformer for fiskeørn i samarbeid med skoler og barn
Kr 50 000
Memoar: Døden i Oslofjorden
Kr 195 500
Immateriell kulturarv
Wikimedia Norge: 50 artikler om samisk immateriell kulturarv på Wikipedia
Kr 200 000
Jeunesses Musicales Norway: Ethno Arctic 2022
Kr 200 000
Museumssenteret i Hordaland avdl. Lyngheisenteret: Nedskriving og dokumentering av fiskarbonden sitt levevis
Kr 269 500
Kvääniteatteri: Hva er «gaffateip» på kvensk? Met hajema kväänin seenisanat.
Kr 270 000
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS: Levende seter – kultur- og naturopplevelser for alle
Kr 250 000
Hei Verden: Digital lærebok om urfolks kultur, levekår og rettigheter.
Kr 150 000
Verdensarven og dokumentarven 
Vegaøyan Verdensarv: Neste generasjon ærfuglvoktere i Vegaøyan.
Kr 250 000
Nærøyfjorden Verdsarvpark: Levande fjordlandskap – sanning eller illusjon?
Kr 120 000
NORGES VERDENSARV: Forprosjekt Verdensarvtrainees og verdensarvportal -nettside
Kr 160 000
Demokratiutvikling
Skagerak Film AS: Formidlingsprosjekt dokumentarfilm
Kr 250 000
Stiftinga Hilmar Alexandersen: Menneskebibliotek under Hilmarfestivalen og andre stader
Kr 50 000
Fuuse: CORE: Exploring the topics of radicalization and xenophobia
Kr 300 000
Mjøsmuseet AS: De Castbergske barnelover – verdensarv fra Innlandet
Kr 130 000
SUMKr 3 695 000

Til toppen