Nettsida er under arbeid – UNESCO

Nettsida er under arbeid

Kjære gjest! Vi held på å utbetre nettsida, for å skape ei betre oppleving på unesco.no. Dette arbeidet går ut på å oppdatere og skape nytt innhald. Dersom du saknar noko, gi gjerne beskjed.

I mars 2024 kom nye unesco.no til verda. Resultatet ser du her. Samtidig som mykje er gjort, gjenstår noko arbeid. Derfor vil nokre oppleve at det manglar informasjon om enkelte ting. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Til hausten kjem vi mellom anna til å oppdatere sida som heiter «Norske aktiviteter og aktører». Dei som er med i ein UNESCO-stad i Noreg kan forvente ein e-post frå oss med førespurnad om å sende inn ein tekst om seg sjølv.

Fram til alt er på plass håpar vi at dokke likar den nye nettsida, og vi oppmodar alle om å ta kontakt ved spørsmål eller innspel.

Skrive av sekretariatet for Den norske UNESCO-kommisjonen.

Kontakt: DL-0200-natcom (@) kd.dep.no