Stort åpent kurs om ytringsfrihet og sikkerhet for journalister

UNESCO har lansert et globalt åpent nettkurs for politi og medlemmer av rettshåndhevende organer om ytringsfrihet og journalisters sikkerhet.
Les mer her: Course: UNESCO (oncampus.de)

Kurset er gratis, nettbasert, og går over fem uker mellom 11. juli til 18. august 2022. En oppsummert versjon av nettkurset vil være tilgjengelig på arabisk, kinesisk, fransk, portugisisk, russisk og spansk.

Dette kurset bygger på UNESCOs kapasitetsbyggende initiativer for rettshåndhevende tjenestemenn, som siden 2017 har trent over 8 600 sikkerhetsstyrker fra 20 land om ytringsfrihet og sikkerhet for journalister, basert på opplæringsmanualen om «Ytringsfrihet og offentlig orden» . Prosjektet tar sikte på å gjøre det mulig for sikkerhetsstyrker å bli mer bevisst på sine juridiske forpliktelser for å beskytte mediefagfolk og forbedre profesjonelle arbeidsforhold mellom disse to gruppene.

Påmeldingsportal her: Course: UNESCO (oncampus.de)