Ny millionsatsing på talentutvikling skal styrke den norske verdensarven: – Det beste vi kan gjøre

Pressemelding fra Norges Verdensarv, mandag 27.6.2022

Et nytt trainee-program skal inspirere unge voksne i Norge til å satse på en utdanning og karriere innenfor kultur- og verdensarv. Programmet er del av nyvinningen Verdensarvinger, et prosjekt fra Norges Verdensarv for å styrke den norske kulturarven.

Norge har åtte verdensarvsteder på UNESCOs verdensarvliste. Blant dem er Urnes stavkirke, Bergkunsten i Alta, Vestnorsk fjordlandskap, Røros og Circumferencen, og Bryggen i Bergen. De norske verdensarvstedene er varierte, fra områder med storslått naturarv til kulturlandskap, historiske bysentre og industri. Verdensarvstatus åpner nye muligheter, men forplikter også til bevaring, forskning og formidling.  

Nå lanserer Norges Verdensarv (NVA) et nytt program kalt «Verdensarvinger», som skal øke barn og unges engasjement for verdensarven.  

Må engasjeres
Verdensarvinger er et treårig nasjonalt prosjekt som skal samle, skape og formidle kunnskap om verdensarv og kulturarv til barn og unge. Norges Verdensarv er initiativtaker til prosjektet som nylig fikk bevilget 10 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet består av flere satsinger, blant andre:
– Undervisningsopplegget Verdensarven – godt fortalt
– Nettportalen Verdensarvportalen
Verdensarv-trainees – et trainee-programfor unge i alderen 19-25 år.

Vi er svært glade for den generøse støtten fra Sparebankstiftelsen DNB til å sette i gang prosjektet. Verdensarven er vår felles minnebok. Den tilhører oss alle, også fremtidige generasjoner. Derfor vil vi engasjere flere barn og unge, slik at de kan få et eieforhold til verdensarven. Nå gleder vi oss til å samarbeide med de åtte verdensarvstedene om å realisere dette prosjektet, sier Liv Astrid Sverdrup, direktør i Norges Verdensarv.

– Verdensarven samler verden over landegrensene. Samtidig er Norges verdensarv viktige historiebærere for de åtte lokalsamfunnene de hører hjemme i. Verdensarven tilhører oss alle, også fremtidige generasjoner. Derfor er Sparebankstiftelsen DNB glade for å bidra til at barn og unge skal få tilgang til – og føle eierskap til – denne delen av kulturarven, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB.
Trainee-programmet skal inspirere unge til å satse på en utdanning og karriere innenfor kultur- og verdensarv. De neste årene skal en gruppe ungdommer få tilbud om trainee-opphold på ett av de åtte verdensarvstedene. Med utgangspunkt i den lokale verdensarven og lokale behov og muligheter skal programdeltagerne sanke erfaringer og kunnskap. Dernest skal de utvikle forslag til nyskapende løsninger og tiltak som kan bidra til bærekraftig stedsutvikling. – Vi tror noe av det beste vi kan gjøre er å gi unge mulighet til å utforske og oppleve verdensarven sammen, og på nært hold. Slik vil vi ta vare på, og løfte frem nye talenter innenfor utvikling og formidling av vår verdensarv, sier Sverdrup.  

Trainee-programmet vil strekke seg over tre år fra 2023 til 2025 og vil involvere alle de åtte verdensarvstedene. Første kull av Verdensarv-trainees sendes ut sommeren 2023 til tre ulike verdensarvsteder. Jakten på programdeltagere starter ved årsskifte, med første utlysning våren 2023.

Om Verdensarvinger
– Prosjektet Verdensarvinger skal bidra til bærekraftig stedsutvikling med utgangspunkt i den norske verdensarven. Dette skal skje ved å etablere og gjennomføre et nytt trainee-program for unge voksne på de åtte norske verdensarvstedene, nettportalen Verdensarvportalen og et undervisningsopplegg for skolen.
– Prosjektet er treårig, med oppstart i 2023 og har som mål å øke prestisjen knyttet til å studere og arbeide med kulturmiljø og bidra til rekruttering til relevante studieretninger og fagfelt gjennom blant annet et trainee-program.
– Prosjektet Verdensarvinger skal bidra til demokratisering av kulturarvfeltet, med vekt på økt mangfold og sosial inkludering og skal bidra til å realisere flere av FNs bærekrafts mål.
– Prosjektet Verdensarvinger er tildelt 10 millioner kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og den norske UNESCO-kommisjonen har gitt 160 000 kroner til forprosjektet.  

Om Norges Verdensarv (NVA)
– Norges Verdensarv (NVA) er et nettverk av de åtte norske verdensarvstedene som er innskrevet på verdenarvslisten og ble stiftet på Røros 4.12.2007.
– De norske verdensarvstedene er Urnes stavkirke, Røros Bergstad og Circumferensen, Bergkunsten i Alta, Vegøyan, Struves Meridianbue, Vestnorsk Fjordlandskap (Geiranger-området og Nærøyfjorden) og Rjukan – Notodden industriarv.
– NVA har som formål å ivareta og fremme verdensarvstedenes fellesinteresser og bidra til bevaring og utvikling av verdensarven, og skape økt forståelse for ansvaret, forpliktelsene og mulighetene som er knyttet til verdensarven.
– Per 2021 har Norges Verdensarv 19 kommuner og syv fylkeskommuner som sine medlemmer sammen med et tyvetalls andre institusjoner og organisasjoner, herunder en rekke store og små museer.