Etikk og kunstig intelligens

Denne videoen tar for seg viktigheten av å inkludere ulike sett med verdier i et tverrkulturelt perspektiv for å sikre en inkluderende fremtid med kunstig intelligens som ikke forskjellsbehandler noen.

https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics

Hvordan kan kulturelt mangfold og ulike etiske rammeverk forme fremtiden til kunstig intelligens (AI)? Hvordan kan de ulike verdiene som er omfavnet i hver kultur, fra spesifikke synspunkter og forhold til naturen og til teknologi, bidra til utformingen av morgendagens AI?

Denne filmen «Shaping AI through Cultural Diversity?» i videoserien «Thinking Ethics of AI» er tilgjengelig på engelsk, fransk og japansk.

For mer informasjon, se UNESCO sine nettsider: https://events.unesco.org/event?id=1554145062&lang=1033.