I år skal vi feire den nordiske klinkbåtinnskrivingen!

Den nordiske UNESCO klinkbåtinnskrivingen blir feiret i år.

7 The winner - rowing race Torshavn IMG_6704_blabat
Opphavsrett: Forbundet KYSTEN

Bli med på feiringen

2022 er året for å feire at den nordiske klinkbåttradisjonen i 2021 ble innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv! Innskrivingen av klinkbåtene blir feiret med en rekke markeringer Norden rundt.

Det kommer til å bli lagt vekt på formidling og bevisstgjøring om innskrivingen, om UNESCOs internasjonale samarbeid om kulturarv og ikke minst nordisk samarbeid.

Her finner du en oversikt over alle arrangementene i Norden: Les mer.

Tradisjonell klinkbåtbygging

Norske bruksbåter er viktige kulturminner som vi trenger for å forstå norsk historie. Den klinkbygde båten i Norge har en historie som strekker seg minst to tusen år tilbake i tid. Gjennom historien har den vært et livsviktig redskap knyttet til fiske, frakt, gårdsdrift og sjøfart i hele Norden. Klinkbåttradisjonen er en sentral del av vår kystkultur og maritime kulturarv, både i norsk og nordisk sammenheng. Den norske klinkbåttradisjonen er også en del av den nordiske klinkbåttradisjonen.

Båtbygger Ulf Mikalsen på Kjerringøy bygger klinkbygd nordlandsbåt. Foto: Ulf Mikalsen.

Lær mer:

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med over 10 500 medlemmer fordelt på 121 lokale kystlag. Under mottoet «vern gjennom bruk» jobber de for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten. Alt gjøres på dugnad i hyggelige og sosiale fellesskap. Forbundet er en demokratisk og livssynsnøytral organisasjon for alle med en interesse for levende kystkultur.