Disse får støtte av UNESCO-kommisjonen i 2022

Det kom inn mange søknader av høy kvalitet til Den norske UNESCO-kommisjonens tilskuddsordning for 2022 – langt flere enn det kommisjonen hadde anledning til å støtte.

Til sammen kom det inn 57 søknader i 2022. Samlet søknadssum var på litt over 12,3 millioner kroner, og tilskuddsbeløpet som skulle fordeles var 3 695 000 kroner. Den norske UNESCO-kommisjonen hadde kun midler tilsvarende ca 30% av samlet søknadssum. Kommisjonen traff vedtak om støtte til 20 søknader. Det var søknader til alle satsningsområdene, med en overvekt på områdene immateriell kulturarv og bærekraftig utvikling. Flere av søknadene hadde berøringspunkter til flere av de tematiske satsningsområdene.

Alle søkere mottar individuelle enkeltvedtak i løpet av april fra sekretariatet til Den norske UNESCO-kommisjonen

Offentlig kunngjøring av UNESCO-kommisjonens vedtak 29. mars 2022

Navn:Kommisjonens vedtatte beløp
Pressefrihet / ytringsfrihet
HAS – Hill-Aina Steffenach: Underrapportert Virkelighet
Kr 140 000
Norsk PEN: Videoer som presenterer fribyordningen for forfulgte ytrere
Kr 60 000
Forskningsgruppa MEKK (Medier, Krig og Konflikt) på Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet: Solidaritet og læring – økt sikkerhet for journalister
Kr 300 000
Voksenåsen – senter for svensk-norsk samarbeid: Svensk-norsk ungdomskonferanse
Kr 100 000
Bærekraftig utvikling
Global Compact Nettverk Norge: Norge i omstilling
Kr 250 000
Birdlife Østfold (tidl. Norsk Ornitologisk Forening avd. Østfold): Hekkeplattformer for fiskeørn i samarbeid med skoler og barn
Kr 50 000
Memoar: Døden i Oslofjorden
Kr 195 500
Immateriell kulturarv
Wikimedia Norge: 50 artikler om samisk immateriell kulturarv på Wikipedia
Kr 200 000
Jeunesses Musicales Norway: Ethno Arctic 2022
Kr 200 000
Museumssenteret i Hordaland avdl. Lyngheisenteret: Nedskriving og dokumentering av fiskarbonden sitt levevis
Kr 269 500
Kvääniteatteri: Hva er «gaffateip» på kvensk? Met hajema kväänin seenisanat.
Kr 270 000
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS: Levende seter – kultur- og naturopplevelser for alle
Kr 250 000
Hei Verden: Digital lærebok om urfolks kultur, levekår og rettigheter.
Kr 150 000
Verdensarven og dokumentarven 
Vegaøyan Verdensarv: Neste generasjon ærfuglvoktere i Vegaøyan.
Kr 250 000
Nærøyfjorden Verdsarvpark: Levande fjordlandskap – sanning eller illusjon?
Kr 120 000
NORGES VERDENSARV: Forprosjekt Verdensarvtrainees og verdensarvportal -nettside
Kr 160 000
Demokratiutvikling
Skagerak Film AS: Formidlingsprosjekt dokumentarfilm
Kr 250 000
Stiftinga Hilmar Alexandersen: Menneskebibliotek under Hilmarfestivalen og andre stader
Kr 50 000
Fuuse: CORE: Exploring the topics of radicalization and xenophobia
Kr 300 000
Mjøsmuseet AS: De Castbergske barnelover – verdensarv fra Innlandet
Kr 130 000
SUMKr 3 695 000