Nasjonalkommisjoner for UNESCO går sammen om en uttalelse som fordømmer invasjonen i Ukraina

Nasjonalkommisjoner for UNESCO fra 40 land har undertegnet følgende uttalelse som fordømmer Russlands invasjon i Ukraina.

Nasjonalkommisjoner for UNESCO i Europa, Canada, Tyrkia, Sør-Korea og Japan fordømmer Russlands angrep på Ukraina på det sterkeste. Vi uttrykker vår solidaritet med folket i Ukraina som inkluderer journalister som dekker konfliktområder, lærer, professorer, studenter og elever som har rett til å undervise og lære i fred. Vi støtter våre partnere som arbeider for UNESCOs mål og verdier i og utenfor Ukraina.

UNESCO understreker at de internasjonale humanitære lovene skal respekteres. Særlig gjelder dette informasjonsfrihet, beskyttelse av mediearbeidere og at Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt skal respekteres.
Syv av UNESCOs verdensarvsteder er i Ukraina. Etter opptrapping av volden ba FNs generalsekretær António Guterres den russiske presidenten om å trekke tilbake sine tropper fra Ukraina.

Uttalelsen er undertegnet av UNESCOs nasjonalkommisjoner i:

Albania, Andorra, Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Estland, Færøyene, Finland, Frankrike, Georgia, Hellas, Irland, Island, Italia, Canada, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Nord-Makedonia, Norge, Østerrike, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyrkia, Ungarn, Storbritannia, Kypros, Sør-Korea, Japan.