Verdens vanndag 2022

Grunnvann – gjør det usynlige synlig

Illustrasjonsfoto: istock

Dato: 22. mars 2022

Tid: 09.00 – 14.30

Sted: Forskningsparken – Oslo Science Park, Oslo

Påmelding: Følg denne lenken for informasjon om påmelding (ekstern lenke)

Bakgrunn

Grunnvann er verdens viktigste ferskvannsressurs, og i store deler av verden eneste kilde til rent vann. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer utgjør imidlertid en stadig økende trussel for grunnvannet. For å oppnå bærekraftsmålene om rent vann til alle og å utrydde sult må vi både beskytte og øke kunnskapen om denne ressursen. Verdens vanndag 2022 setter dette på dagsorden. Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day».

Arrangører

Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening og Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i samarbeid med NVE, NIVA, Norsk fagforum for grunnvann og IAH-Norge.

Program

Møteledere:

Jan-Erik Thrane (NIVA) og Ole Einar Tveito (Norsk hydrologriåd)

Registrering

09.00 – 09.15

Velkommen. Innledning fra UNESCO-kommisjonen

Rebekka Borsch (Den norske UNESCO-kommisjonen)

09.15 – 09.35

Hvorfor er grunnvann så viktig? Undervisning og utfordringer i Norge

Helen French (NMBU), Anja Sundal (Norsk Romsenter)

09.35 – 09.55

Vanskjøttes grunnvannet? Norsk grunnvannsforvaltning i møte med Vanndirektivet

Gunnhild Storbekkrønning Solli (NMBU)

09.55 – 10.15

Databaser om grunnvann

Hans de Beer (NGU)

10.15 – 10.30

Pause

10.30 – 10.50

Grunnvann vanligste drikkevannskilde i spredt bebyggelse, hvordan er vannkvaliteten?

Bjørn Frengstad (NTNU)

10.50 – 11.10

Grunnvann og energi, grunnvarme i et økonomisk, bærekraftig og folkelig perspektiv

Randi Kalskin Ramstad (Asplan Viak)

11.10 – 11.30

Grunnvann og utfordringer i infrastrukturprosjekter

Kevin Tuttle (Norconsult)

11.30 – 12.15

Lunsjpause

12.15 – 12.30

Vannmusikk med flamencogitaristene Bettina Flater og Jesus Morente

12.30 – 12.45

Utdeling av Norsk Juniorvannpris (NJVP)

Vegard Nilsen (NJVP)

12.45 – 12.55

Prisutdeling: Viten om Vann

Ole Einar Tveito (Norsk hydrologiråd)

12.55 – 13.15

Sammenhengen mellom noen av verdens største grunnvannsforekomster og kvartære klimavariasjoner

Sylvi Haldorsen (NMBU)

13.15 – 13.35

High resolution modelling of groundwater recharge…

….for assessment of sustainable yield of deep and regional aquifers in Somalia

Robbert van de Ven (Ruden AS)

13.35 – 13.55

Groundwater for global and local food security – What are the risks and opportunities?

Karen G. Villholth (IWMI – International Water Management Institute)

13.55 – 14.15

The destruction of the Nubian Sandstone Aquifer System (NSAS)

Fridtjov Ruden (Ruden AS)

14.15 – 14.30

Oppsummering

Helen French (NMBU), Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB), Ole Einar Tveito (Norsk hydrologiråd)