Nordisk klinkbåttradisjon inn på UNESCOs liste over immateriell kulturarv

14. desember 2021 ble nordisk klinkbåttradisjon tatt opp på UNESCOs liste over immateriell kulturarv. Nominasjonen ble levert av de samlede nordiske landene i mars 2020. Dette er første gang alle de nordiske landene leverer en slik nominasjonssøknad sammen.
Se den internasjonale nettsiden om UNESCOs nominasjon her

Klinkbåttradisjonen er blitt opprettholdt av Forbundet KYSTEN, nettverket Nordisk kystkultur, museer og mange flere bidragsytere, både lokalt og nasjonalt. Deres innsats har holdt tradisjonen i live gjennom mange år. På tross av dette er det en risiko for at kunnskapen om både håndtverket og sjømannskapet skal bli borte over tid. Nå skal UNESCOs liste over immateriell kulturarv styrke klinkbåttradisjonen i Norden.
Se nettsiden om immateriell kulturarv her

Klinkbåttradisjonens opptak på listen over immateriell kulturarv skal bidra til å verdsette og opprettholde både kunnskapen og håndtverket. På denne måten skal tradisjonen bevares for ettertiden.
Se UNESCOs nettside om klinkbåttradisjonen her

Bilde: Jaska Poikonen, 2019