Disse får støtte av UNESCO-kommisjonen i 2021

Det kom inn mange søknader av høy kvalitet til Den norske UNESCO-kommisjonens tilskuddsordning for 2021 – langt flere enn det kommisjonen hadde anledning til å støtte.

Til sammen kom det inn 54 søknader. Samlet søknadssum fra alle søknadene var på litt over 11 millioner kroner. Tilskuddsbeløpet som skulle fordeles var 3 540 000 kroner. Den norske UNESCO-kommisjonen hadde kun midler tilsvarende 32 % av samlet søknadssum. Kommisjonen traff vedtak om støtte til 23 søknader. Det var søknader til alle satsningsområder, med overvekt av søknader på områdene bærekraftig utvikling og immateriell kulturarv.

Alle søkere mottar individuelle enkeltvedtak i løpet av april fra sekretariatet til Den norske UNESCO-kommisjonen.

Offentlig kunngjøring av UNESCO-kommisjonens vedtak 23. mars 2021

Navn:Innstilt Beløp
Pressefrihet / ytringsfrihet
Hill-Aina Steffenach: Underrapportert VirkelighetKr 80 000
Forskningsgruppa MEKK (Medier, Krig og Konflikt) på Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet: Konferanse: Safety of journalists in times of infodemicsKr 300 000
Norsk Kommunikasjonsforening: Kommunikasjonspodden. Rollen kommunikasjon har i samfunnet.Kr 115 000
Bærekraftig utvikling
Museumssenteret i Hordaland: Med kulturarven for ei betre verd, Bærekraftig Escape BoxKr 130 000
Global Compact Nettverk Norge: Podkastserie: “Veien til fremtidens havnæring”Kr 180 000
Norske Parker: Natur- og kulturveiledning for bærekraftig utviklingKr 150 000
54.Norsk hydrologiråd: Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land ProcesesKr 50 000
FN-sambandet: Sammen for ett bedre hav og en bærekraftig, bedre verdenKr 350 000
Immateriell kulturarv
Foreningen !les: Bokstart på samiskKr 120 000
Márkomeannu: Sámi Mánáidmusihkka (samisk barnemusikk)Kr 200 000
RDM: Verddevuohta – Gjestevennskap gjennom historie og i dagKr 180 000
30.Redd Barna: Samiske barn forteller.Kr 300 000
Varanger Samiske Museum / Tana og Varanger Museumssiida: Bærekraftig samisk emballasjeKr 120 000
Dokkaelva Natur- og Kulturområde: Dokkajuvet – en vandring gjennom natur, kultur og historieKr 190 000
Snøhetta Oslo AS: De primære harmonier og de første melodierkr 210 000
DNT Finnskogen og Omegn: Den Wingerske Kongevei.Kr 80 000
Verdensarven og dokumentarven
Aust-Agder museum og arkiv IKS, avdeling KUBEN: De hvide Seil – en utstilling med og om dokumentarvenkr 100 000
Norges Verdensarv: Konferansen Verdensarvforum 2021Kr 135 000
Gjenreisnings museet for Finnmark og Nord-Troms: Utstilling av verdensarven Struves meridianbueKr 50 000
Demokratiutvikling
Stiftinga Hilmar Alexandersen: Menneskebibliotek under HilmarfestivalenKr 40 000
Randsfjordmuseet as: UngLab- Mot til å meneKr 185 000
Perspektivet Museum: Pop up-utstilling- kvener og jøder i TromsøKr 205 000
Orkana Forlag AS: Fredskultur, utopi eller sikkerhetspolit isk alternativ?Kr 70 000
SUMKr 3 540 000