Ny UNESCO-kommisjon troppar på

I dag, den 1. januar 2021 troppar ein ny UNESCO-kommisjon på. Kommisjonen er utnemnd for fire år, og skal sitte til 2024. Under kan du bli betre kjend med dei nokre av dei 10 menneska som skal skjøtte Noreg i UNESCO dei komande åra.

UNESCO-kommisjonen skal vere rådgjevar for norske myndigheter og bindeledd mellom sivilsamfunnet, ulike fagmiljø og regjeringa. Kommisjonen spelar ei sentral rolle å synliggjere UNESCO i Noreg. Den nye kommisjonen har ti medlemer med bakgrunn frå ulike fagmiljø og sivil sektor er oppnemnd frå 2021-2024. Samansetninga av kommisjonen har geografisk omsyn og reflekterer UNESCO sine fire ansvarsområder: utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon.

Den nye kommisjonen består av eit mangfald av persnoar som er budde på å fremje UNESCO sine mål og verdiar. Dankert Vedeler er styreleiar for UNESCOs institutt for statistikk, og han er klar for å ta fatt på arbeidet som må gjerast for å bekjempe korona-pandemien:

«Covid-19 har vist vår sårbarhet. I utgangspunktet en helsekrise, men veien tilbake og forsvaret mot nye pandemier går gjennom utdanning, vitenskap, kultur og informasjon. Her bør Unesco og Kommisjonen bidra.»

Inger Måren, på si side, er førsteamanuensis ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen og UNESCO Chair for berekraftig arv og miljøforvaltning. «Jeg ser frem til å jobbe med UNESCOs Man and the Biospehere programme, biosfæreprogrammet, der hovedfokus er hvordan vi kan muliggjøre bærekraftig utvikling i praksis, også her i Norge. Jeg ser også frem mot å jobbe for å integrere bærekraftig utvikling i utdanningene våre.»

Alle språk er livsverden, levde liv, klagen av mennesket i samhandling. Språket er kunnskapsarv i landskap som trenger verdens beskyttelse og respekt mot utbytting og rovdrift

– Lill Tove Fredriksen, medlem i UNESCO-kommisjonen og førsteamanuensis i samisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur ved Universitet i Tromsø.

Tore Furevik er direktør ved Bjerknessenteret og professor ved Universitetet i Bergen og innanfor UNESCO-kommisjonen sitt arbeid er han spesielt opptatt av den sentrale rolla som utdanning og forskning har i samfunnet. «Om me skal kunne nå Parisavtalen og FN sine berekraftsmål, og om me skal kunne motverke intoleranse, polarisering og konflikt lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er utdanning viktig.»

Isa Malene Isene er styreleiar i LNU, og deler følgjande om ungdomsengasjenent i UNESCO sitt arbeid.

Som leder av LNU gleder jeg meg til å representere min generasjon inn i UNESCO. Det er viktig at vi som er unge blir med, for det er vi som skal leve lengst med konsekvensene av beslutninger som tas i dag og videreføre arbeidet videre. Å ta vare på kulturarven vår er en hjertesak for meg, fordi det å ta med fortiden inn i samtid og fremtid gir oss et viktig fundament for hvor vi har vært og hvor vi skal videre, som samfunn og enkeltmennesker.

Til å leie arbeidet dei neste åra skal Rebekka Borsch, avdelingsdirektør for Kompetanse og innovasjon i NHO, stå ved roret.

– Eg er glad og takksam over å få leie UNESCO-kommisjonen sitt arbeid i tida som kjem, og at eg har med meg så dyktige kommisjonsmedlemer til å utføre jobben. Skal vi lukkast med å nå FN sine berekraftsmål, er eit velfungerande, globalt samspel innanfor UNESCO sine ansvarsområder heilt avgjerande. Eg ser fram til eit godt samarbeid med norske myndigheiter og sentrale aktørar frå det sivile samfunn, seier nyvald leiar Rebekka Borsch.

Du kan følge ymse medlem av UNESCO-kommisjonen på sosiale medier.

Twitter:
Rebekka Borsch @Rebekkaborsch
Inger Elisabeth Måren @UNESCOchairUiB
Dankert Vedeler @dvedeler
Isa Isene @isaisene

Den norske UNESCO-kommisjonen @unesconorway

Instagram:
Isa Isene @isamaline

Facebook:
Dankert Vedeler

Den norske UNESCO-kommisjonen 2021-2024