Transnasjonal nominasjon på bygghytter

Få mennesker mestrer den tradisjonsrik metoden for å restaurere steinkatedraler fra Middelalderen. Her er Nidaros Domkirke. Bildet er hentet fra nettsidene til Nidarosdomen.

Nidarosdomen markerer 150 år med restaureringsarbeid. Det finnes noen få unge lærlinger som kan håndverket gamle steinkirker skriker etter.

Det arbeides nå med en felles europeisk ny nominasjon under fortegnelsen over gode vernepraksiser om byggetradisjoner fra de store europeiske katedralene hvor restaureringsarbeidet av Nidaros domkirke er et godt eksempel.

Kulturrådet skriver : I Europa i middelalderen var det vanlig å organisere bygging av katedraler i en bygghytte. Bygghyttene var lokalisert ved siden av eller i nærheten av katedralen og her var flere håndverksfag representert.

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er den eldste bygghytta i Norden. NDR ble opprettet i 1869 for å gjenoppbygge Nidaros domkirke (på folkemunne kalt Nidarosdomen), som delvis lå i ruiner etter flere branner i middelalderen

Nominasjonsarbeidet koordineres av Frankrike og er en felles nominasjon hvor også Tyskland, Sveits og Østerrike  er med. Det er den europeiske bygghyttetradisjonen – tradisjonshåndverk innen steinhugging ved de store katedralene som nomineres. Søknaden skal behandles i desember 2020.