UNESCO 75 år – det beste fredsprosjektet vi har

Since wars begin in the minds of men and women, it is in the minds of men and women that the defences of peace must be constructed. – UNESCO Constitution

UNESCO spiller en unik rolle i å styrke grunnmuren for varig fred, likestilling og bærekraftig utvikling. I en tid der samfunn verden over opplever økende press på menneskeretter, naturen og klimaet, støtter UNESCO opp om grunnleggende verdier og prinsipper i en fredelig verden gjennom internasjonalt samarbeid innen utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Det er ikke bare lokale og nasjonale samfunn som står ovenfor utfordringer, det gjør også det internasjonale samfunnet. UNESCO er en aktør i det globale samfunnet som jobber for multilateralisme, og i år feirer vi at UNESCO har jobbet både lokalt og globalt gjennom 75 år for fred og utvikling.

UNESCO er representert over hele Norge, med 8 verdensarvsteder, en egen norsk UNESCO-kommisjon, UNESCO-chairs ved norske universiteter, og et biosfæreområde for å nevne noe. En full oversikt ligger på denne siden.

Kommisjonens leder, Tora Aasland, slår et slag for at UNESCO er det beste globale fredsprosjektet verden har:

– UNESCO ble etablert fordi FNs grunnleggere var overbevist om at verdensfreden skulle sikres gjennom utdanning, vitenskap og kultur. Med ansvar også for ytringsfrihet og journalistsikkerhet, stimuleres fredsbyggingen gjennom åpenhet, trygghet og toleranse. UNESCO er fremdeles det beste globale fredsprosjektet vi har, og både stater, organisasjoner og folk ser et ansvar for å følge opp. Vi er en del av kulturarven, og vi kan være stolt av det. I dagens verdensbilde, har UNESCO med sitt mandat og sine aktiviteter en sentral rolle i å nå FNs 17 bærekraftsmål. Dette er spennende og framtidsrettet arbeid for oss alle. Den norske UNESCO-kommisjonen gratulerer med 75-års-jubiléet og ønsker alt godt for framtida!

Følg markeringen på sosiale medier under emneknaggen #UNESCO75 og #UN75.