FN-dagen 2020

FN-DAGEN 2020

KORONAKRISENS VIRKNING PÅ FNS BÆREKRAFTSMÅL


Dato: 23. oktober 2020
Tid: 13.00 – 14.30
Sted: Litteraturhuset (Wergeland) – Wergelandsveien 29
Dørene åpner 12.30 / The seminar will be in Norwegian

De FN-relaterte organisasjonene i Norge inviterer deg til å feire FN-dagen 2020. FN markerer sitt 75-årsjubileum i en tid med store globale utfordringer, forsterket av en verdensomspennende helsekrise med alvorlige økonomiske og sosiale påvirkninger. Covid-19 er en sterk påminnelse om behovet for samarbeid på tvers av grenser, sektorer og
generasjoner. Vår felles respons vil avgjøre hvor raskt verden kommer seg tilbake, og om vi oppnår bærekraftsmålene innen 2030. Selv i disse tider har vi ikke råd til å flytte ressurser fra implementeringen av bærekraftsmålene. Med bare 10 år igjen er en ambisiøs global innsats i gang for å oppfylle 2030-løftet. “Handlingens tiår” krever at vi jobber mot
bærekraftige løsninger på alle verdens største utfordringer.

PROGRAM
13.00 – Velkommen og introduksjon:
Gro Lindstad, FOKUS-Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Debatt med blant andre:
Ine Eriksen Søreide (H), Utenriksminister
Dan Banik, professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo
Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder Forum for utvikling og miljø
Anne Håskoll-Haugen, journalist
Thina Saltvedt, Senior Adviser at Group Sustainable Finance – Nordea

Avslutning:
Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet
Ordstyrer: Tone Foss Aspevoll, Agenda Rådgivning

Påmelding skjer via denne lenken (ekstern link)
Vi gjør oppmerksom på at arrangementet også streames via Facebook.
Følg denne linken.

Velkommen!