Vitenskap

Vitenskap

UNESCO er det eneste FN-organet med et spesifikt mandat innenfor vitenskap.

UNESCO arbeider med både naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Det overordnede mandatet er å fremme forskningsbasert kunnskap og god vitenskapspolitikk for en bærekraftig utvikling. UNESCO arbeider for dette gjennom å:

  • være en pådriver for internasjonalt forskningssamarbeid
  • fremme dialog mellom forskere og politiske beslutningstakere
  • bidra til kapasitetsbygging på forskningsfeltet
  • være en plattform for idédeling og standardsetting