• Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  118 journalister ble drept i 2012?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  19 nye steder er skrevet inn på verdensarvlisten i 2013? Listen inneholder snart 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 159 ulike land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 44 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 49 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs tusenårsmål.

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

 • Visste
  du at..?

  To av tre innbyggere i Afrika sør for Sahara er under 25 år?
  Afrika er en prioritet for UNESCO.

Foto: iStock

Foto: iStock

Søk midler

Hvert år lyser Den norske UNESCO-kommisjonen ut tilskudd til UNESCO-formål. Fristen for å søke var 1. februar. Neste søknadsrunde starter i desember 2015.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Tilskuddsordningen skal bidra til å:

a) styrke UNESCOs arbeid og ansvarsområder
b) gjøre UNESCO mer kjent i Norge
c) gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder

Ordningen gir norske, ikke-kommersielle organisasjoner og offentlige institusjoner mulighet til å søke om midler som fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål. Ikke-kommersielle organisasjoner må være registrert i Brønnøysundregisteret (frivillighetsregisteret). Enkeltpersoner/ enkeltmannsforetak kan ikke søke om midler.

Den norske UNESCO-kommisjonen forvalter ordningen, vedtar satsingsområder og innstiller til vedtak om tildeling. I 2015 er satsingsområdene pressefrihet og ytringsfrihet, bærekraftig utvikling, immateriell kulturarv, verdensarven og demokratiutvikling. Totalt tildelingsbeløp er ca. 3,2 millioner kroner.

Har du spørsmål til ordningen? Kontakt Arne Fogt Bergby i UNESCO-sekretariatet: afb(@)kd.dep.no

Retningslinjer for ordningen finner du her (pdf)

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2015, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2014, finner du her.  

Alle som mottar tilskudd må  fylle ut og levere inn følgende rapporteringsskjema innen 1. februar påfølgende år. 

Til toppen