• Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  118 journalister ble drept i 2012?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  19 nye steder er skrevet inn på verdensarvlisten i 2013? Listen inneholder snart 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 159 ulike land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 44 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 49 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs tusenårsmål.

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

 • Visste
  du at..?

  To av tre innbyggere i Afrika sør for Sahara er under 25 år?
  Afrika er en prioritet for UNESCO.

Foto: iStock

Foto: iStock

Søk midler

Utlysning av tilskudd til UNESCO-formål

Den norske UNESCO-kommisjonen lyser med dette ut tilskudd til UNESCO-formål for 2015.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Tilskuddsordningen skal bidra til

a) å styrke UNESCOs arbeid og ansvarsområder
b) gjøre UNESCO mer kjent i Norge og
c) gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder

Ordningen gir norske ikke-kommersielle organisasjoner og offentlige institusjoner en mulighet til å søke om midler som fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål. Ikke-kommersielle organisasjoner må være registrert i Brønnøysundregisteret (frivillighetsregisteret). Enkeltpersoner / enkeltmannsforetak kan ikke søke om midler.

Den norske UNESCO-kommisjonen forvalter ordningen, vedtar satsingsområder og innstiller til vedtak om tildeling.

I søknadsbehandlingen vil vi vektlegge:

 • Prosjekter av god kvalitet
 • Prosjekter der UNESCO-støtte gir vesentlig merverdi, eventuelt er en forutsetning for gjennomføring
 • Prosjekter som når mange
 • Prosjekter som stimulerer til tverrgående samarbeid

For 2015 tar vi i mot søknader innenfor følgende satsingsområder:

 • Pressefrihet / ytringsfrihet
 • Prosjekter der pressefrihet og journalisters sikkerhet er sentralt, vil prioriteres. Deretter vil mer generelle ytringsfrihetsprosjekter kunne motta støtte.
 • Bærekraftig utvikling
 • Prosjekter som vektlegger utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for at vi skal kunne ta vare på jorda, ta reflekterte valg og delta i debatter om hvordan vi kan oppnå en bærekraftig utvikling, vil prioriteres.
 • Immateriell kulturarv
 • Prosjekter som gjør UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv og dets innhold mer kjent vil prioriteres. Prosjekter som inneholder formidling av, eller arbeid med immateriell kulturarv vil deretter bli prioritert.
 • Verdensarven
 • Prosjekter som videreutvikler verdensarvsteder eller gir oppmerksomhet til disse stedene vil prioriteres.
 • Demokratiutvikling
 • Prosjekter som søker å stimulere til demokratisk tankesett og refleksjon vil prioriteres.

Med forbehold om endelig godkjenning under Stortingets budsjettbehandling er totalt beløp til fordeling 3.1 millioner kroner (dette justeres muligens noe opp). Minstebeløp for søknader er 20.000 kroner.  Søknadsfrist er 1. februar 2015.

Har du spørsmål til ordningen? Kontakt Arne Fogt Bergby i UNESCO-sekretariatet: afb@kd.dep.no

Retningslinjer for ordningen finner du her (pdf)

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2014, finner du her.  

Alle som mottar tilskudd må  fylle ut og levere inn følgende rapporteringsskjema innen 1. februar påfølgende år. 

Til toppen