• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

Søk midler

NB! SØKNADSFRISTEN ER GÅTT UT. Utlysningen for 2018 starter i desember 2017.

Den norske UNESCO-kommisjonen lyser hvert år ut tilskudd til UNESCO-formål. Alle søknader må leveres inn elektronisk via søknadsskjema. Alle søknader inngår i offentlig journal.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Tilskuddsordningen skal bidra til å

a) styrke UNESCOs arbeid og ansvarsområder
b) gjøre UNESCO mer kjent i Norge
c) gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder.

Ordningen gir frivillige organisasjoner, forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og andre ikke-kommersielle aktører en mulighet til å søke om midler som fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål. Søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret. Enkeltpersoner / enkeltmannsforetak kan ikke søke om midler.

Den norske UNESCO-kommisjonen vedtar satsingsområder og innstiller til vedtak om tildeling.

I søknadsbehandlingen vil vi vektlegge:

 • at prosjektene har god kvalitet
 • at økonomisk støtte fra tilskuddsordningen gir høy grad av merverdi og eventuelt er en forutsetning for gjennomføring
 • at prosjektene henvender seg til et bredt publikum
 • at prosjektene tar sikte på arbeid på tvers av sektorer og kulturer

For 2018 vil vi ta imot søknader innenfor følgende satsingsområder:

 • Pressefrihet / ytringsfrihet
  Prosjekter der pressefrihet og journalisters sikkerhet er sentralt, vil prioriteres. Deretter vil mer generelle ytringsfrihetsprosjekter kunne motta støtte.
 • Bærekraftig utvikling
  Prosjekter som vektlegger utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for at vi skal kunne ta vare på jorda kan søke. Prosjekter knyttet til FNs bærekraftsmål vil prioriteres.
 • Immateriell kulturarv
  Prosjekter relatert til urfolks og minoriteters immaterielle kulturarv vil prioriteres.
 • Verdensarven og dokumentarven
  Prosjekter som videreutvikler verdensarvsteder og knytter dem til FNs bærekraftsmål vil prioriteres. Prosjekter relatert til dokumentarv (Memory of the World) kan også søke.
 • Demokratiutvikling
  Prosjekter med vekt på toleranse, integrering og bekjempelse av trakassering og hatefulle ytringer vil prioriteres.

Totalt beløp til fordeling x kroner (med forbehold om Stortingets budsjettbehandling). Minstebeløp for søknader er 20 000 kroner.

Har du spørsmål om ordningen? Kontakt UNESCO-kommisjonens sekretariat i Kunnskapsdepartementet: natcom@unesco.no

Retningslinjer for ordningen finner du her (pdf)

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2017, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2016, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2015, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2014, finner du her.  

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2013, finner du her.

Alle som mottar tilskudd må fylle ut og levere inn følgende rapporteringsskjema innen 1. februar påfølgende år. 

 

 

 

 

 

 

Til toppen