• Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  118 journalister ble drept i 2012?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  19 nye steder er skrevet inn på verdensarvlisten i 2013? Listen inneholder snart 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 159 ulike land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 44 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 49 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs tusenårsmål.

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

 • Visste
  du at..?

  To av tre innbyggere i Afrika sør for Sahara er under 25 år?
  Afrika er en prioritet for UNESCO.

Foto: iStock

Foto: iStock

Søk midler

Kunnskapsdepartementet lyser hvert år ut tilskudd til UNESCO-formål. Fristen for å søke gikk ut 1. februar 2014, og vi tar for tiden ikke imot søknader. Neste utlysning vil bli annonsert på denne siden i slutten av 2014.

Om tilskuddsordningen
UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Tilskuddsordningen skal bidra til a) å styrke UNESCOs arbeid og ansvarsområder, b) gjøre UNESCO mer kjent i Norge og c) gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder.

Ordningen gir frivillige organisasjoner, forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og andre ikke-kommersielle aktører en mulighet til å søke om midler som fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål. Søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret. Enkeltpersoner / enkeltmannsforetak kan ikke søke om midler.

Kunnskapsdepartementet forvalter ordningen, mens Den norske UNESCO-kommisjonen vedtar satsingsområder og innstiller til vedtak om tildeling.

I søknadsbehandlingen vektlegger vi:

– at prosjektene har god kvalitet
– at økonomisk støtte fra tilskuddsordningen gir høy grad av merverdi og eventuelt er en forutsetning for gjennomføring
– at prosjektene henvender seg til et bredt publikum
– at prosjektene tar sikte på arbeid på tvers av sektorer og kulturer

Retningslinjer for ordningen finner du her (pdf).

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2014, finner du her.  

Alle som mottar tilskudd må  fylle ut og levere inn følgende rapporteringsskjema innen 1. februar påfølgende år. 

Til toppen