• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

Vold mot kvinnelige journalister kartlegges

Kvinner som jobber i nyhetsmedia er særlig invitert til å delta i en internasjonal undersøkelse.

The International News Safety Institute (INSI) har i samarbeid med UNESCO lansert en global spørreundersøkelse om vold mot kvinnelige journalister og straffefrihet. Alle nyhetsmedarbeidere i media, og særlig kvinnelige journalister, er invitert til å delta i undersøkelsen frem til 20. september.

Undersøkelsen støttes av det østerrikske utenriksdepartementet, og er utformet i samarbeid med the International Women’s Media Foundation (IWMF).

“In many parts of the world, women are threatened and attacked for the work they do – work which, in some cultures and countries, challenges gender stereotypes. These attacks range from sexual assault and rape to cyber-bullying, emotional harrassment and threats against their loved ones. Sadly, many of these crimes are not reported as a result of powerful cultural and professional stigmas,” sier direktøren for INSI, Hannah Storm.  

Funnene i undersøkelsen skal danne grunnlaget for INSIs arbeid med eksperter i felten, og skal munne ut i klare anbefalinger til forbedringer av sikkerheten til kvinnelige journalister. I tillegg skal den være et bidrag til  “the UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity” .

 Les mer

Til toppen