Foto: Istock

Vann

Hydrologi er læren om vann. UNESCOs hydrologiprogram er det eneste tverrnasjonale vannprogrammet i FN-systemet.

» Les mer

Vann

Hydrologi er læren om vann; vannets forekomst, kretsløp og hvordan vannet forandrer seg i forhold til omgivelsene. UNESCOs hydrologiprogram, International Hydrological Programme (IHP), er det eneste tverrnasjonale programmet i FN-systemet som håndterer vannforsking, forvaltning av vannressurser, utdanning og kapasitetsbygging. Programmets hovedoppgaver er å:

  • fungere som et verktøy hvor medlemsstater og andre samarbeidspartnere kan få økt kunnskap om vannkretser og bli i stand til å styre vannressurser
  • forske og utvikle metoder for bedre å kunne definere hydrologiske fenomener
  • styrke forvaltningen av vann – lokalt og globalt
  • stimulere til samarbeid og dialog innenfor vannvitenskap og forvaltning
  • bidra til bærekraftig utvikling av sårbare vannressurser

Les mer om IHP

Til toppen