flom-åker

Klimaendringene tas opp i rapporten som skal lanseres i Norge i april. Foto: Scanpix

Samfunnsendringer

Å bygge broer mellom forskning, politikk og praksis er avgjørende for å møte sosiale forandringer.

» Les mer

Samfunnsendringer

MOST (Management of Social Transformations) er det eneste UNESCO-programmet som fremmer samfunnsvitenskapelig forskning. Tanken bak MOST er at utvikling og bruk av samfunnsvitenskapelig kunnskap kan bidra til bedre forståelse og håndtering av sosiale forandringer. Programmets formål er å overføre relevant samfunnsvitenskapelig forskning og data til beslutningstakere. Dette gjøres gjennom å bygge broer mellom forskning, politikk og praksis. De to viktigste prioriteringene til MOST er sosial inkludering og de sosiale dimensjonene ved klimaendringene. Les mer om MOST-programmet på unesco.org

Til toppen