hav

Foto: iStock

Havforskning

Å forstå havene er svært viktig. Havene påvirker miljøet og den bærekraftige utviklingen.

» Les mer

Havforskning

Havene påvirker miljøet og dermed den bærekraftige utviklingen. Det er derfor svært viktig å forstå og kunne forutsi hvordan hav, atmosfære, biosfære og landjorden påvirker hverandre. Her har UNESCOs Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) en nøkkelrolle. IOC koordinerer internasjonal havforskning, og hjelper stater med å løse hav- og kystproblemer.

Etter tsunamien i Det indiske hav fikk IOC jobben med å koordinere oppbyggingen av et tsunami-varslingssystem i dette området. Nå har organisasjonen fått i oppdrag å etablere varslingssystemer som til sammen dekker alle verdenshavene. Les mer om IOC her.

Til toppen