Foto: Istock

Etikk

Uten intellektuell og moralsk solidaritet kan ikke fred skapes. Dette er utgangspunktet for UNESCOs etikkarbeid.

» Les mer

Etikk

Stamcelle-forskning, gentesting og kloning: Fremskritt innenfor vitenskapen gir mennesket ny makt til å forbedre helsen vår og til å kontrollere utviklingen til levende skapninger. Bekymringer rundt de sosiale, kulturelle, juridiske og etiske sidene ved slike fremskritt har ført til store debatter det siste århundret. Bioetikk rommer alle disse problemstillingene.

UNESCO, som en global, normgivende organisasjon, har en viktig rolle å spille når det gjelder etikk. Organisasjonen fremmer internasjonale konvensjoner og instrumenter relatert til Menneskerettighetserklæringen, og utvikler etiske prinsipper og rekommandasjoner. UNESCOs to biotetikk-komitéer (IBC og IGBC) samt Verdenskommisjonen for etikk i vitenskap og teknologi (COMEST) er sentrale i dette arbeidet.

Til toppen