• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Verdens vanndag — Program 22. mars 2018

 

Fra forskning til forvaltning – Kan naturen løse problemene?

Sted: Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo (nærmeste T-banestasjon: Blindern)

Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag, som markeres hvert år 22. mars. Årets internasjonale tema er «Nature for Water».

Seminaret arrangeres i år som et samarbeid mellom UNESCO-kommisjonen, Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening, TEKNA Forum for miljø og utvikling og Miljødirektoratet.

Seminaret vil blandt annet belyse:

 • Hva betyr naturen og naturens prosesser for forvaltning av vannressursene våre?
 • Hvilken verdi har naturen for vannkvalitet og kvantitet?
 • Kan naturbaserte løsninger for rensing og håndtering av vann i byer bidra til bedre forvaltning?
 • Kan naturbaserte løsninger bidra til redusert flomrisiko i de store vassdragene våre?

Program for verdens vanndag 22. mars 2018:

 

Dato: 22. mars 2018

Sted: Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo (nærmeste T-banestasjon: Blindern)

Deltakeravgift – 750 kr. Studenter/pensjonister – 100 kr

Påmelding på https://www.tekna.no/kurs/verdens-vanndag-2018-36016/ innen 15 mars.

Utenbys studenter med reisekostnader over 500 kr kan søke om reisestipend fra Vannforeningen opptil 1000 kr (Send e-post til tone.juel@tekna.no) eller Norsk hydrologiråd (Send e-post til nhr@nve.no) før 19. mars.

Kontaktpersoner : Tone.Juel@tekna.no (Mobil: 402 81 149) eller Lilly.Kristin.Langnes@tekna.no (Mobil: 932 59 576).

Til toppen