• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Verdens vanndag — hold av datoen 22. mars 2018!

Bilde: Creative Commons Zero (CC0) license (https://goo.gl/yFJZYP)

Dato: 22. mars 2018

Klokkeslett: 09:00 – 16:00

Sted: Forskningsparken, Gaustadalléen 21, T-Blindern

Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag, som markeres hvert år 22. mars. Årets internasjonale tema er «Nature for Water».

Hva betyr naturen og naturens prosesser for forvaltning av vannressursene våre?

Hvilken verdi har naturen for vannkvalitet og kvantitet?

Kan naturbaserte løsninger for rensing og håndtering av vann i byer bidra til bedre forvaltning?

Kan naturbaserte løsninger bidra til redusert flomrisiko i de store vassdragene våre?

For deg som er interessert i hvordan vann er en del av naturen og hvordan naturen kan brukes for å løse utfordringer knyttet til vann. Sett av tidspunktet i kalenderen!

Arrangører: Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening, Tekna, Den norske UNESCO-kommisjonen
I samarbeid med: Norges vassdrags- og energidirektorat, NIVA, CIENS, Miljødirektoratet

Til toppen